Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE

  HDS-N7608I-SE

  Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7608I-SE

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

  HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7716I-ST (16 kênh IP)

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST

  HDS-N7616I-ST

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp HDS-N7616I-ST

  Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE

  HDS-N7604I-SE

  Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7604I-SE

  Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH

  HDS-N9632I-SH

  Đầu ghi hình IP 32 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9632I-SH

  Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)

  HDS-N9632I-XH

  Đầu ghi hình IP 32 kênh HDS-N9632I-XH (16 ổ cứng)

  Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH

  HDS-N9664I-SH

  Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 8 ổ cứng HDS-N9664I-SH

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

  HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7732I-ST (32 kênh IP)

  Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP

  HDS-N7616I-POE

  Đầu ghi hình IP 16 kênh HDS-N7616I-POE cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng) trực tiếp từ đầu ghi hình IP

  Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD

  HDS-N97256I-24HD

  Đầu ghi hình IP HDS-N97256I-24HD 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-24HD

  Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD

  HDS-N97256I-16HD

  Đầu ghi hình IP 256 kênh. Hổ trợ 16 (hoặc 24) ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N97256I-16HD

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE

  HDS-N7616I-SE

  Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-N7616I-SE

  Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10

  HDS-N97128I-16HD

  Đầu ghi hình IP HDS-N97128I-16HD 128 kênh hổ trợ 16 ổ cứng và RAID0,1,5,10

  Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE

  HDS-N7604I-POE

  Đầu ghi hình IP 4 kênh PoE HDS-N7604I-POE

  Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE

  HDS-N7608I-POE

  Đầu ghi hình IP 8 kênh PoEHDS-N7608I-POE

  Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)

  HDS-N9632I-RT

  Đầu ghi hình IP 32 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9632I-RT (Hổ trợ RAID)

  Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)

  HDS-N9664I-RT

  Đầu ghi hình IP 64 kênh. Hổ trợ 8 ổ cứng và RAID0,1,5,10 HDS-N9664I-RT (Hổ trợ RAID)

  Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH

  HDS-N9664I-XH

  Đầu ghi hình IP 64 kênh, hổ trợ 16 ổ cứng HDS-N9664I-XH

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST

  HDS-N7708I-ST

  Đầu ghi hình IP cao cấp, hổ trợ 4 ổ cứng HDS-N7708I-ST

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
  www.quocancctv.com | Đang Online:25 | Tổng số:273855 lượt truy cập