Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

  HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N

  ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA

  HDS-7216QTVI-HDMI

  ĐẦU GHI HÌNH 16 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI 16 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA

  HDS-7216TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA

  Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HDS-8116TVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  HDS-7204FTVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

  Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

  Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

  HDS-7208TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA

  HDS-8124TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8124TVI-HDMI 24 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA

  HDS-7216TVI-HDMI/N

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

  HDS-7316TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVIHDS-8116FTVI-HDMI 16 kênh, 8 SATA cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA

  HDS-7332TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7332TVI-HDMI 32 kênh, 4 SATA

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

  HDS-8104FTVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8104FTVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  HDS-7208FTVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7316TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8104FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

  HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

  Đầu Ghi Hình 24 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7324TVI-HDMI 24 kênh, 4 SATA

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA

  HDS-8108FTVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108FTVI-HDMI 8 kênh, 8SATA

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA

  HDS-7204TVI-BX/N

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

  Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

  Đầu ghi hình Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

  HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA

  HDS-8108TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8108TVI-HDMI 8 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7332TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7332TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  HDS-7208FTVI-HDMI/N

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)

  ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

  HDS-7204QTVI-HDMI

  ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7204QTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

  ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

  HDS-7208QTVI-HDMI

  ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7216TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7216TVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI

  HDS-7208FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 HDS-7208FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8108TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

  HDS-7216FTVI-HDMI/N

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7308FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7308FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA

  HDS-7204TVI-BX

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7204TVI-BX 4 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  HDS-7204FTVI-HDMI/N

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA

  HDS-7208TVI-BX

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7316FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7316FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA

  HDS-7208TVI-BX/N

  Đầu ghi HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA

  ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

  HDS-7304TVI-HDMI

  ĐẦU GHI HÌNH 4 KÊNH HD TVI HD PARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8108FTVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8108FTVI-HDMI 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8132TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8132TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-8104TVI-HDMI

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4/8/16/24/32 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA

  HDS-8132TVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 32 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-8132TVI-HDMI 32 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA

  Đầu ghi hình HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

  HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-8104TVI-HDMI 4 kênh, 8 SATA

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

  HDS-7216FTVI-HDMI

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

  HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 4 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA

  HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh,1 SATA

  Đầu Ghi Hình 16 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

  HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

  Đầu ghi hình HD-TVI HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh cao cấp chuẩn H.264

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

  HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

  Đầu Ghi Hình 8 Kênh HD-TVI HD PARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
  www.quocancctv.com | Đang Online:43 | Tổng số:160526 lượt truy cập