Tổng đài Panasonic KX-NS300

  008

  Tổng đài Panasonic KX-NS300

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

  022

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

  013

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

  Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

  055

  Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

  023

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

  050

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

  019

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144

  046

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144

  Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

  007

  Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

  009

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

  015

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

  061

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

  069

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

  052

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

  073

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
  www.quocancctv.com | Đang Online:80 | Tổng số:223356 lượt truy cập