Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra

  005

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-24 máy ra

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

  020

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

  022

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

  021

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600

  054

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

  013

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-52 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

  052

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-192

  Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

  028

  Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra

  002

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 03 line vào-16 máy ra

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

  014

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-60 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

  050

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-176

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

  070

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT546X

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

  015

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

  Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X

  067

  Điện thoại kỹ thuật số Panasonic KX-DT321X

  Tổng đài Panasonic KX-TES824

  001

  Tổng đài Panasonic KX-TES824

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

  047

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-152

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168

  049

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-168

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

  003

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 05 line vào-16 máy ra

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

  065

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7730

  Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

  058

  Card tổng đài Panasonic KX-TDA600

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

  074

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT590X

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

  068

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT521X

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

  048

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-160

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144

  046

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-144

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

  061

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM50

  CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

  029

  CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

  010

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-36 máy nhánh

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

  073

  Bàn giám sát cuộc gọi Panasonic KX-DT390X

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

  069

  Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

  062

  Hộp ghi âm thư thoại Panasonic KX-TVM200

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

  009

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200

  053

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-200

  Điện Thoại Bàn PANASONIC KX-TS500

  KX-TS500

  Điện Thoại Bàn PANASONIC KX-TS500

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

  018

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-92 máy nhánh

  Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

  007

  Card tổng đài PANASONIC KX-TES824

  Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

  055

  Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-TDA620

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

  012

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-44 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300

  008

  Tổng đài Panasonic KX-NS300

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

  017

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-84 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

  019

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

  023

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

  006

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào-24 máy ra

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

  016

  Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-76 máy nhánh

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

  004

  Tổng đài Panasonic KX-TES824 06 line vào-16 máy ra

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

  051

  Tổng đài Panasonic KX-TDA600 16-184

  Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
  www.quocancctv.com | Đang Online:10 | Tổng số:275449 lượt truy cập