Download phần mềm tính toán dung lượng lưu trữ trên ổ cứng và thời gian ghi hình


Phần mềm tính toán dung lượng lưu trữ trên ổ cứng và thời gian ghi hình. Khuyến khích nên chỉnh lại mức Bitrate của từng camera từ 512Kbps ~ 2,048Kbps, thông số mặc định của phần mềm Disk Calculator(V3.0.0.3)  là 3,072Kbps cho đầu ghi analog và 10,240Kbps cho camera IP.

Download!.

 


Bạn đang tìm kiếm

Download phần mềm tính toán dung lượng lưu trữ trên ổ cứng và thời gian ghi hình

Download phần mềm tính toán dung lượng lưu trữ trên ổ cứng và thời gian ghi hình

Phần mềm tính toán dung lượng lưu trữ trên ổ cứng và thời gian ghi hình. Khuyến khích nên chỉnh lại mức Bitrate của từng camera từ 512Kbps ~ 2,048Kbps, thông số mặc định của phần mềm Disk Calculator(V3.0.0.3) là 3,072Kbps cho đầu ghi analog và 10,240Kbps cho camera IP....

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:23 | Tổng số:164672 lượt truy cập