Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300


Hướng dẫn đấu dây tổng đài Panasonic KX-NS300, cách cắm card, kết nối khung mở rộng, đấu nối bàn lập trình, đấu nối máy nhánh điện thoại... và cài đặt

1. Đấu dây trên khung tổng đài

  •  KX-NS5180 (LCOT6): Jack kết nối đường vào bưu điện
  •  KX-NS5174 (MCSLC16): Card 16 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog
  •  KX-NS5173 (MCSLC8): Card 8 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog
  •  KX-NS5170 (DHLC4): Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ analog đồng thời
  •  DLC2: Cổng số dùng kết nối máy điện thoại số, điện thoại lễ tân (có sẵn trên tổng đài)
  •  KX-NS5171 (DLC8): Card 8 máy lẻ số
  •  KX-NS5172 (DLC16): Card 16 máy lẻ số

Chú ý: Mỗi cổng gồm 8 chân và chia thành từng cặp như bên dưới, đánh dấu theo mầu cho dễ, như hình dưới các bạn thấy cắp 1-1 tương ứng cho một số, tương tự 2-2; 3-3; n-n mỗi cặp cho một số máy nhánh

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

2. Đấu dây cho các loại card mở rộng

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

3. Đấu dây bàn lễ tân, điện thoại lập trình: 2 chân ngoài trên máy điện thoại lễ tân (đánh dấu đỏ) đấu vào cặp 1-1 đầu tiên trên cổng DLC2 (khoanh đỏ như hình)

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

4. Kết nối các khung tổng đài

 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300
 
5. Vị trí các card được cắm vào khi mở rộng
a. Card cắm vào khung chính
 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300 vị trí card
 
b. Card cắm vào khung mở rộng
 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300
 
Nguồn internet.
 

Bạn đang tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic KX-TDA 100,KX-TDA100D,KX-TDE100,KX-NS300,KX-NS1000

Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic KX-TDA 100,KX-TDA100D,KX-TDE100,KX-NS300,KX-NS1000

Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic KX-TDA 100,KX-TDA100D,KX-TDE100,KX-NS300,KX-NS1000...

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:108 | Tổng số:223384 lượt truy cập