Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300


Hướng dẫn đấu dây tổng đài Panasonic KX-NS300, cách cắm card, kết nối khung mở rộng, đấu nối bàn lập trình, đấu nối máy nhánh điện thoại... và cài đặt

1. Đấu dây trên khung tổng đài

  •  KX-NS5180 (LCOT6): Jack kết nối đường vào bưu điện
  •  KX-NS5174 (MCSLC16): Card 16 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog
  •  KX-NS5173 (MCSLC8): Card 8 cổng máy lẻ sử dụng điện thoại analog
  •  KX-NS5170 (DHLC4): Card 4 máy lẻ số và 4 máy lẻ analog đồng thời
  •  DLC2: Cổng số dùng kết nối máy điện thoại số, điện thoại lễ tân (có sẵn trên tổng đài)
  •  KX-NS5171 (DLC8): Card 8 máy lẻ số
  •  KX-NS5172 (DLC16): Card 16 máy lẻ số

Chú ý: Mỗi cổng gồm 8 chân và chia thành từng cặp như bên dưới, đánh dấu theo mầu cho dễ, như hình dưới các bạn thấy cắp 1-1 tương ứng cho một số, tương tự 2-2; 3-3; n-n mỗi cặp cho một số máy nhánh

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

2. Đấu dây cho các loại card mở rộng

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

3. Đấu dây bàn lễ tân, điện thoại lập trình: 2 chân ngoài trên máy điện thoại lễ tân (đánh dấu đỏ) đấu vào cặp 1-1 đầu tiên trên cổng DLC2 (khoanh đỏ như hình)

Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300

4. Kết nối các khung tổng đài

 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300
 
5. Vị trí các card được cắm vào khi mở rộng
a. Card cắm vào khung chính
 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300 vị trí card
 
b. Card cắm vào khung mở rộng
 
Hướng dẫn cách đấu dây vào tổng đài Panasonic KX-NS300
 
Nguồn internet.
 

Bạn đang tìm kiếm

Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP

Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP

Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP (Phiên bản mới V3.0.0.100). Hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ IP trên mạng LAN (nội bộ) của các camera IP và đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP....

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:97 | Tổng số:36259 lượt truy cập