Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300


1. Kích hoạt key license 

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> kích hoạt license như hình

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

2. Kích hoạt kênh Siptrunk

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> Bấm vào Virtual Slot -> Bấm chuột vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 kéo thả như hình dưới

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

3. Phương án kết nối SIPtrunk

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

Bước 3: Chọn tab Main và khai báo thông số của nhà cung cấp SIP vào

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300Bước 4: Chuyển OUS -> INS

4. Phương án kết nối qua Sip Account

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Bước 3: Chọn tab Account và Register thao tác như hình

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

Bước 4: Chuyển OUS -> INS


Bạn đang tìm kiếm

Tài liệu hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208 bản pdf

Tài liệu hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208 bản pdf

Tài liệu hướng dẫn lập trình tổng đài Adsun FX106 - FX208 bản pdf...

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:12 | Tổng số:223288 lượt truy cập