Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300


1. Kích hoạt key license 

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> kích hoạt license như hình

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

2. Kích hoạt kênh Siptrunk

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> Bấm vào Virtual Slot -> Bấm chuột vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 kéo thả như hình dưới

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

3. Phương án kết nối SIPtrunk

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

Bước 3: Chọn tab Main và khai báo thông số của nhà cung cấp SIP vào

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300Bước 4: Chuyển OUS -> INS

4. Phương án kết nối qua Sip Account

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Bước 3: Chọn tab Account và Register thao tác như hình

Hướng dẫn khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài Panasonic IP KX-NS300

Bước 4: Chuyển OUS -> INS


Bạn đang tìm kiếm

Phần mềm backup các file video trên đầu ghi hdparagon (analog hoặc IP) xuống máy vi tính

Phần mềm backup các file video trên đầu ghi hdparagon (analog hoặc IP) xuống máy vi tính

Phần mềm backup các file video đã được lưu trữ trên đầu ghi Hdparagon/Hikvision(analog hoặc IP) xuống máy vi tính, hỗ trợ chức năng backup tự động (Auto) hoặc thủ công (Manual)....

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:52 | Tổng số:115655 lượt truy cập