Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic KX-TDA 100,KX-TDA100D,KX-TDE100,KX-NS300,KX-NS1000


1.   Thực hiện cuộc gọi :

 • Gọi nội bộ            : Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.
 • Gọi ra bên ngoài : Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi

2.   Chuyển máy: (Transfer)

 • Nhấn  TRANSFER  hoặc  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

3.   Cước cuộc gọi (Nhấc máy thay)

 • Cướp trực tiếp máy nhánh :Nhấc máy → *41 → Ext Số máy nhánh
 • Cướp theo nhóm : Nhấc máy → *40 → Số nhóm ví dụ: 01

4.   Gọi bằng mã: (Account Code)

 • Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code) → 9 → Số điện thoại.

5.      Conference: (Đàm thoại hội nghị)

 • Bàn key: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng).
 • Bàn SLT: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng → FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên).

6.   Khoá bàn phím: (Ext lock)

 • To lock (khoá)   : Nhấc máy → Nhấn *77 → 1 → TÚT... → Đặt máy xuống.
 • To Unlock (mở khoá)  :  Nhấc  máy →  Nhấn *77 → 0 →  Mã Ext  PIN → TÚT... → Đặt máy xuống .

(Extention PIN được tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình

bằng PC)

7.   Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)

 • Nhấc máy → *790 → TÚT... →         Đặt máy xuống

8.   Tránh làm phiền: (Tắt chuông)

Nhấc máy → *71 →    0: Tất cả          → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT... → Đặt máy xuống

                                1: Cuộc gọi từ bên ngoài

                                2: Cuộc gọi nội bộ

9.  Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )

Nhấc máy   → *71 →          0 : Tất cả               →        0 : Bỏ                              →

1 : Cuộc gọi từ bên ngoài     2 : Tất cả các cuộc gọi

2 : Cuộc gọi nội bộ              3 : Khi bận

4 : Không trả lời

5 : Bận / Không trả lời

( Bấm 0 rồi đặt máy ngay )

→ Số cần chuyển tới (nếu là số bên ngoài nhớ thêm 9 hoặc 0) → # → Tút → Đặt máy xuống..

(Tính năng chuyển hướng ra bên ngoài cần phải được cho phép khi lập trình tổng đài)

10. Đặt thời gian không trả lời:

 • Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.

11. Khoá bàn phím từ xa:  

 •               Mở Khoá      : Nhấc máy → *78 → 2 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống 
 •              Khoá            : Nhấc máy → *78 → 3 → Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

12.Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại Panasonic Phải có card DISA (thực hiện tại bàn lễ tân)

 • Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để lưu lại.
 • Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .

 


Bạn đang tìm kiếm

Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP

Phần mềm SADPTool tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP

Phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP của thiết bị đầu ghi hình, camera IP (Phiên bản mới V3.0.0.100). Hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ IP trên mạng LAN (nội bộ) của các camera IP và đầu ghi hình analog, đầu ghi hình IP....

Copyright © 2016. All rights reserved by Quoc An
www.quocancctv.com | Đang Online:58 | Tổng số:36199 lượt truy cập